شركت فرهنگي هنري آموزشي “مهستان رستاخيز هنر” به شماره ی ثبت ۱۷۳۸،از سال ۱۳۸۶ به همت اقاي امير منصور صفوت تاسيس شده و تاكنون توانسته با برگزاري برنامه های مختلف گام های موثری در اعتلای موسیقی شهرستان بهبهان بردارد که اکنون پس از فعالیت های مستمر و مفید و با اخذ مجوزهای لازم به آموزشگاه موسیقی شیدا ارتقا یافته است. این آموزشگاه همچون مسیر طی شده در گذشته راه متفاوتی را از سایرین برای خود درنظر گرفته و در همین راستا در کنار واحد آموزش موسیقی، واحدهای نشست های پژوهشی، تاریخ شناسی و ایران شناسی و تاریخ ادبیات ایران را در خود جای داده است.